English | Bahasa Malaysia
Cari  
 
 
 
 
 
Kecekapan Tenaga
Saiz Teks A A A

Pertamanya, industri yang menggunakan tenaga elektrik yang banyak diberikan diskaun. Ini akan menggalakkan pembaziran kerana ia adalah labih murah untuk membazir daripada menjadi cekap tenaga. Industri yang mengurangkan penggunaan tenaga dan pada masa yang sama memaksimakan pengeluaran patut diberi ganjaran, kerana penggunaan tenaga per produk telah dikurangkan. Industri-industri yang melakukan kecekapan tenaga ‘sebenar’ melalui penyelesaian kejuruteraan patut digalakkan. Penguatkuasaan faktor Kuasa (Power Factor) patut dilaksanakan dengan tunjuk ajar yang sewajarnya dengan mengalakkan penggunaan kapasitor (capacitor bank) kepada pengguna industri dan komersil.

 

Keduanya, pelabelan kecekapan tenaga untuk barangan elektrik dan elektronik  masih kurang memuaskan. Sehingga kini, label ini hanya digunakan untuk peti sejuk bagi pengguna domestik, dan Motor Kecekapan Tinggi (High Efficiency Motors-HEM) bagi pengguna industri. Bagaimana dengan yang lain? Pelabelan dan penguatkuasaan adalah penting untuk memastikan pengguna memilih barangan yang betul untuk cekap dalam penggunaan elektrik.

 

Ketiganya, penggabungan sektor tenaga secara keseluruhan. Terlalu ramai agensi yang terlibat dalam industri ini. Satu agensi pusat sepatutnya berfungsi untuk sumber, penjanaan, bekalan dan harga. Agensi ini sepatutnya bekerjasama dengan agensi-agensi yang terlibat supaya ia dapat berfungsi dengan berkesan serta elakkan agensi yang berfungsi sendiri (stand alone).

 

Keempatnya, pencarian sumber-sumber baru untuk tenaga adalah focus utama negara. Tiada halatuju yang konkrit untuk memastikan kecekapan tanaga di setiap peringkat. Sebagai contoh, adakah semua stim yang dihasilkan di loji-loji penjanaan digunakan sepenuhnya? Penggunaan sebegini memastikan kehilangan semasa proses penukaran tenaga dapat dikurangkan. Kita sepatutnya mempunyai loji-loji yang diintegrasikan supaya stim lebihan digunakan untuk proses-proses industri yang lain. Ini telahpun digunakan di kebanyakan negara beberapa tahun yang dahulu untuk memaksimumkan penggunaan sumber tenaga. Kecekapan boleh ditempatkan dalam produk melalui inovasi.

 

Walaupun permintaan tenaga dapat dibekalkan ia memerlukan perbelanjaan yang tinggi melalui pelbagai cara. Tiada seorang pun yang akan bersetuju bahawa bekalan ini adalah untuk dibazirkan. Kita tiada dapat lihat analisis kos yang wajar kerana kita membeli untuk membazir. Kami memohon pihak kerajaan mengatasi masalah kecekapan tenaga sebelum menyelesaikan masalah krisis tenaga yang dijangka.

   
 
Pengumuman
 
 
 
   
   
 
Hakcipta © 2010 - 2011 piara.com.my. Semua Hak-hak Terpelihara.
 
Engineered by : Two Sigma Technologies