English | Bahasa Malaysia
Cari  
 
 
 
 
 
Laporan
Saiz Teks A A A

Bil.

Penerbitan

Penerangan

1
Kemaskini Terakhir : 2011-08-01
1. Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Air Negara - Kajian Kes Negeri Kelantan
Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER) telah menerima aduan-aduan mengenai perkhidmatan bekalan air yang tidak memuaskan di Kelantan dan kami telah melaksanakan penyiasatan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenar perkhidmatan bekalan air di negeri tersebut. Maklumbalas yang telah diterima adalah dari kawasan Kuala Krai, Temangan, Kota Bharu, Machang, Pasir Puteh, Jeli, Bachok, dan Tanah Merah.
2
Kemaskini Terakhir : 2011-08-01
2. Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Air Negara - Kajian Kes Negeri Kelantan
Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER) telah menerima aduan-aduan mengenai perkhidmatan bekalan air yang tidak memuaskan di Kelantan dan kami telah melaksanakan penyiasatan lapangan untuk mengetahui keadaan sebenar perkhidmatan bekalan air di negeri tersebut. Maklumbalas yang telah diterima adalah dari kawasan Kuala Krai, Temangan, Kota Bharu, Machang, Pasir Puteh, Jeli, Bachok, dan Tanah Merah.
3
Kemaskini Terakhir : 2011-06-02
3. PERJUANGAN: masa depan industri elektrik negara
Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER) telah melaksanakan konsultasi dengan pihak-pihak berkepentingan dan penyelidikan mengenai industri elektrik negara dalam masa 6 bulan yang lepas. AWER telah menerbitkan sebuah laporan bertajuk, Survival: The Future of Our National Electricity Industry dan memuatkan hasil kajian, cadangan dan jalan penyelesaian kami mengenai industri ini. Laporan ini akan di hantar kepada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA), Suruhanjaya Tenaga, Unit Perancang Ekonomi (EPU) dan semua ahli-ahli Parlimen.
4
Kemaskini Terakhir : 2011-06-02
4. Perjuangan: masa depan industri elektrik negara (Versi Bahasa Malaysia)
Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER) telah melaksanakan konsultasi dengan pihak-pihak berkepentingan dan penyelidikan mengenai industri elektrik negara dalam masa 6 bulan yang lepas. AWER telah menerbitkan sebuah laporan bertajuk Perjuangan: masa depan industri elektrik negara dan memuatkan hasil kajian, cadangan dan jalan penyelesaian kami mengenai industri ini. Laporan ini akan dihantar kepada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA), Suruhanjaya Tenaga, Unit Perancang Ekonomi (EPU) dan semua ahli-ahli Parlimen.
5
Kemaskini Terakhir : 2011-04-25
5. Penstrukturan Semula Industri Air Negara - Hakikatnya (Versi Bahasa Inggeris)
Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Air Negara adalah satu langkah penting untuk mencapai Jaminan Air Negara. Kajian ini melihat secara keseluruhan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (WSIA) dan implementasi Model Ringan-Aset (Asset Light Model) untuk mencapai pemulihan kos sepenuhnya. AWER juga telah melakukan 3 kajian kes untuk memastikan Malaysia dapat mencapai Jaminan Air.
6
Kemaskini Terakhir : 2011-04-25
6. Penstrukturan Semula Industri Air Negara - Hakikatnya (Versi BM)
Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Air Negara adalah satu langkah penting untuk mencapai Jaminan Air Negara. Kajian ini melihat secara keseluruhan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (WSIA) dan implementasi Model Ringan-Aset (Asset Light Model) untuk mencapai pemulihan kos sepenuhnya. AWER juga telah melakukan 3 kajian kes untuk memastikan Malaysia dapat mencapai Jaminan Air.

Rekod Per Halaman
Memaparkan Halaman daripada
   
 
Pengumuman
 
 
 
   
   
 
Hakcipta © 2010 - 2011 piara.com.my. Semua Hak-hak Terpelihara.
 
Engineered by : Two Sigma Technologies